Apklausa

Kaip vertinate mūsų puslapį?
 
Pradžia

Pranešimas

Informuojame, kad 2018 m. spalio mėn. 8 d. vykdant Lietuvos Respublikos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“ UAB „Zarasų vandenys“  eksploatuojamuose vandenvietėse buvo atlikti geriamojo vandens tyrimai sunkiojo metalo - arseno (As) kiekiui nustatyti.

Nustatyta, kad geriamajame vandenyje arseno (As) koncentracijos yra žymiai mažesnės už ribines rodiklio vertes, todėl vandenį galime saugiai naudoti gėrimui ir maisto ruošimui.