Apklausa

Kaip vertinate mūsų puslapį?
 
Mes turime 9 svečius online
Pradžia

Gerkime geros kokybės vandenį, neterškime aplinkos buitinėmis nuotekomis

2007-2013 metais Zarasų rajone Europos Sąjungos fondo, LR valstybės biudžeto ir Zarasų rajono savivaldybės lėšomis buvo paklota 9,35 km vandentiekio ir 19,7 km nuotekų tinklų. Suteikta galimybė 578 gyventojams prisijungti savo būstus prie vandentiekio ir 1434 gyventojams - prie nuotekų tinklų. Zarasų mieste nauji tinklai pakloti Pakalnės, Vilniaus, Smėlynės, Žaliosios, Šiaulių, Šaltupės, Turmanto, Birutės, J.Gruodžio, Kauno, Malūno, Palaukės, Žemaitės, Savanorių gatvėse.

Dusetų mieste nauji tinklai nutiesti Liepų, P.Širvio, Vytauto, J.Biliūno, K.Būgos, Taikos, Sodų gatvėse. Užtiltės gyvenvietėje nauji tinklai pakloti Žirgų, Pušyno, Sartų, E. Pliaterytės gatvėse.

2013 m. balandžio 4 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. I-213 buvo sudaryta komisija kontroliuoti, ar gyventojai naudojasi atsiradusia galimybe ir ar savo būstus prisijungia  prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Komisija, sudaryta iš Zarasų rajono savivaldybės specialistų,  Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento  Zarasų rajono agentūros pareigūnų ir UAB „Zarasų vandenys“ atstovų, ragino Zarasų, Dusetų miestų ir Užtiltės gyvenvietės gyventojus tapti  centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų vartotojais. Daugelis gyventojų į raginimus atsiliepė ir savo būstus prisijungė prie jų. Tačiau dar yra gyvenamųjų namų, kurių savininkai, turėdami puikias galimybes gerti geros kokybės vandenį ir neteršti aplinkos buitinėmis nuotekomis, neprisijungė prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

2014 m. birželio mėnesį priimta nauja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcija. Vadovaujantis šio įstatymo 23 str. 2 d. 4 p. asmenys, individualiai išgaunantys ir naudojantys geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkantys nuotekas, privalo per 12 mėnesių prisijungti savo nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, jeigu individualus geriamojo vandens išgavimas ir (ar) individualus nuotekų tvarkymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Šiuo pagrindu  2015 m. rugpjūčio mėnesį neprisijungusiems prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Zarasų, Dusetų miesto ir Užtiltės gyvenvietės gatvių, įgyvendinti projektai, gyventojams buvo įteikti informaciniai raštai.

2015 m. rugsėjo 9 d. komisija svarstė, kaip  gyventojai reagavo į minėtą pranešimą, ar ėmėsi realių darbų. Be to, planuoja patikrinti individualiai tvarkomus nuotekų kaupimo rezervuarus. Pagal LR aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 patvirtintą nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarką, rezervuarai turi būti sandarūs, neturi būti įrengtų vamzdžių, kuriais nuotekos išleidžiamos į gamtinę aplinką.

Vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 str. 2 d. 6 p. individualiai tvarkomas nuotekas gyventojai privalo atiduoti  nuotekų tvarkytojui, t.y. UAB „Zarasų vandenys“. Norime pažymėti, kad tinkamiausias buitinių nuotekų tvarkymas  – naudotis  centralizuotų nuotekų surinkimo tinklais.

Todėl prašome gyventojus, kurie turėdami galimybę dar neprijungė savo namų ar butų prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų, nedelsiant kreiptis į UAB „Zarasų vandenys“ administraciją  kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 16.00 val.

 

UAB „Zarasų vandenys“ direktorius

Vidas Selickas