Paskelbta projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Magučių kaime (trūkstamiems darbams atlikti)“ darbų pradžia

Informuojame, kad UAB „Zarasų vandenys“ 2020 m. vasario mėn. 25 d. pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ Nr.05.3.2-APVA-R-014-91-0002 rangos darbų sutartį Nr. 2020-S-06 „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Magučių kaime (trūkstamiems darbams atlikti)“ su UAB „Panevėžio ryšių statyba“.

Statybos darbų rangovas per 28 dienas po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti UAB „Zarasų vandenys“ tvirtinti darbų programą su darbų atlikimo grafiku, kaip to reikalauja sutarties sąlygos.

Vadovaujantis darbų rangos sutartimi, informuojame, kad darbų pradžia yra 2020 m. kovo 24 d. Planuojama darbų pabaiga 2020 m. spalio 24 d.

 

UAB „Zarasų vandenys“ administracija

PARTNERIAI

 

zarasu logo 

 

logo lvpa