INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis pagrindinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčius 2019 m., Eur

Administracijos vadovai

3

1822

Padalinių vadovai

2

819

Administracijos darbuotojai

3

761

Energetikos skyrius

3

806

Abonentinis skyrius

4

619

Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbininkai

14

581

Nuotekų valymo įrenginių operatoriai

4

652

Valytoja

0,5

278