PASLAUGŲ TARIFAI

 

UAB „Zarasų vandenys“ informuoja, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. O3E-688 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, o Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainos, kurios taikomos nuo 2020 m. vasario 1 d.

Abonentai (įmonės ir organizacijos) už Bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis atsiskaitys nuo 2020 m. kovo mėn. (Už 2020 m. vasario mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

ABONENTAMS (ĮMONĖMS):

 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams Mato vnt. Kaina be PVM
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina Eur/m³ 2,51
iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 1,12
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 1,39

 

 

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams Mato vnt. Kaina be PVM
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina Eur/m³ 2,40
iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo Eur/m³ 1,01
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 1,39

 

 

3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Mato vnt. Kaina be PVM
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina apskaitos prietaisui per mėnesį Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 2,77

 

 

 

4. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis Mato vnt. Kaina be PVM
Perskaičiuota nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina Eur/m³ 7,79
iš to skaičiaus: nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis Eur/m³ 6,40
nuotekų tvarkymo Eur/m³ 1,39