PERSKAIČIUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO

PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

 

 UAB „Zarasų vandenys“ informuoja, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. O3E-183 „Dėl UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, UAB „Zarasų vandenys“ direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 4-4-(1.7E) „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio tvirtinimo“ patvirtintas geriamojo vandens apskaitos priežiūros mokestis. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, taip pat geriamojo vandens apskaitos priežiūros mokestis įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d., taikomos nuo 2023 m. birželio mėn. (už 2023 m. gegužės mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

 

  1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

4,69

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,78

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2,91

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/butui per mėnesį

1,65

     

  2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

4,62

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,74

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2,88

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

Eur/namui per mėn.

5,15

 

  3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

4,63

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,74

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2,89

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/apsk. prietaisui per mėnesį

1,10

 

Kilus  neaiškumams,  prašome  skambinti  UAB  „Zarasų vandenys“  abonentiniam  skyriui   tel. 8-385-51895, 8 620 62794.

                                       

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d.  nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Zarasų vandenys“ savo veiklos teritorijoje apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2023 metų vasario 1 dienos, jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį -  2,16 m3/gyventojui per mėnesį.

 

Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sąlygomis:

Geriamojo šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis

 

UAB „Zarasų būstas" vandentvarkos skyrius

Malūno g. 3A, LT-32129, Zarasai

 

El. paštas: info@zarasubustas.lt

 

Darbo laikas: I-V   7.00 - 16.00

Pietų pertrauka:  11.00 - 12.00

 

 

Apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas galima pranešti telefonu Nr. 8-385-51895 (apskaitininkės) arba 8-385-30529  (visą parą, Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginių operatorius)

Pareigos Vardas, Pavardė Telefono Nr. Mob. tel. Nr.
Valymo įrenginiai (visą parą) (operatorius)  (8 385) 30 529 8 (612) 81279
Administratorė - personalo specialistė Ramutė Bakanavičienė (8 385) 51 672  
Vyriausiasis inžinierius Vladimiras Kazakevičius (8 385) 54 160 (8 611) 51 775
Darbų vadovas Albinas Kiltinavičius   (8 698) 71 072
Darbų vadovas (Dusetos) Kęstutis Lingė (8 385) 56 455 (8 698) 71 078
Finansų ir apskaitos sk. buhalterė-apskaitininkė   (8 385) 30 565 (8 698) 77 698
Apskaitininkės

Raisa Kudrešova

Natalija Denisienė

(8 385) 51 895 (8 620) 62 794 
Energetikos  skyriaus inžinierius Dalius Žiliukas   (8 689) 75 081

2015 metų gegužės 15 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija UAB "Zarasų vandenys" išdavė licenciją Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti.

Licencija Nr. L7-GVTNT-11

SPRENDIMAS DĖL VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-197, UAB „Zarasų vandenys“ paskirta Viešąja  geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Zarasų rajono savivaldybėje.

Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas

 

Zarasuose vanduo centralizuotai buvo pradėtas tiekti 1966 metais. UAB „Zarasų vandenys“ veiklą pradėjo 2000 m. rugpjūčio 1 d. Visos bendrovės akcijos priklauso Zarasų rajono savivaldybės tarybai. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį Zarasų rajono gyventojams ir įmonėms, surenka ir valo nuotekas. Įmonėje dirba 35 darbuotojai. Svarbiausi bendrovės tikslai – patikimai tiekti labai geros kokybės vandenį vartotojams racionaliai naudojant gamtos išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, gerinant rajono ekologinę būklę. Laikydamasi pagrindinių tikslų bendrovė investuoja į vandentvarkos ūkį – plečia ir renovuoja vandentiekio ir nuotekų tinklus, tvarko kaimo vandentvarkos objektus, įgyvendina Neries upės baseino investicinius projektus. Veiklos sėkmė priklauso nuo teikiamų paslaugų kokybės, tačiau geriausias ir didžiausias mūsų įvertinimas – bendrovės darbu patenkinti mūsų vartotojai ir abonentai.