GYVENTOJAMS

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

UAB „Zarasų vandenys“  informuoja,  kad  Valstybinės  energetikos  reguliavimo tarybos  2021 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. O3E-108 „Dėl UAB „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, o Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios taikomos nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Vartotojai už Bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis atsiskaitys nuo 2021 m. birželio mėn. (už 2021 m. gegužės mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

     1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato vnt.

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

3,24

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,26

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,98

 

   2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato vnt.

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

3,17

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,22

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,95

 

3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato vnt.

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

3,18

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,22

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,96

 

GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

UAB „Zarasų vandenys“  informuoja,  kad  Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-39 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“ nustatyti geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčiai, kurie bus taikomi nuo 2021 m. gegužės 1 d

 Vartotojai už Bendrovės geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūrą naują mokestį mokės nuo 2021 m. birželio mėn. (už geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūrą 2021 m. gegužės mėnesį).

 VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS):

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato vnt.

Mokestis su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/butui per mėnesį

1,57  

 

 2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato vnt.

Mokestis su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, kuriems  vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

Eur/namui per mėn.

5,52

 

3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato vnt.

Mokestis su PVM

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

0,99

 

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d.  nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Zarasų vandenys“ savo veiklos teritorijoje apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2022 metų vasario 1 dienos, jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį -  2,25 m3/gyventojui per mėnesį.

 

Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sąlygomis:

Geriamojo šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis