GYVENTOJAMS

 

PERSKAIČIUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO

PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

 

 UAB „Zarasų vandenys“  informuoja,  kad  Valstybinės  energetikos  reguliavimo tarybos  2022 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3E-59 „Dėl UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, o Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-25 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios taikomos nuo 2022 m. gegužės 1 d.

Vartotojai už Bendrovės suteiktas paslaugas perskaičiuotomis kainomis atsiskaitys nuo 2022 m. birželio mėn. (Už 2022 m. gegužės mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS):

 1.  Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

 

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

 su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

3,35

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,29

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2,06

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/butui per mėnesį

1,57

     

2.  Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

 su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

3,28

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,26

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2,02

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, kuriems  vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

Eur/namui per mėn.

5,52

 

3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

 su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

3,29

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,26

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

2,03

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengtas apskaitos prietaisas

Eur/apsk. prietaisui per mėnesį

0,99

 

Kilus  neaiškumams,  prašome  skambinti  UAB  „Zarasų vandenys“  abonentiniam  skyriui   tel. 8-385-51895, 8 620 62794.

                                       

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d.  nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Zarasų vandenys“ savo veiklos teritorijoje apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2022 metų vasario 1 dienos, jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį -  2,25 m3/gyventojui per mėnesį.

 

Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sąlygomis:

Geriamojo šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis