Įmonėms ir organizacijoms

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖMS

UAB „Zarasų vandenys“  informuoja,  kad  Valstybinės  energetikos  reguliavimo tarybos  2021 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. O3E-108 „Dėl UAB „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, o Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios bus taikomos nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Abonentai (įmonės ir organizacijos) už Bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis atsiskaitys nuo 2021 m. birželio mėn. (už 2021 m. gegužės mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

ABONENTAMS (ĮMONĖMS):

 

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams

Mato vnt.

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,76

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,15

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,61

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Mato vnt.

Kaina be PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,62

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,01

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,61

 

GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖMS

 

 ABONENTAMS (ĮMONĖMS):

 

1. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

Mato vnt.

Mokestis be PVM

Vidutinis geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis apskaitos prietaisui per mėnesį

Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

2,30