Įmonėms ir organizacijoms

 

PERSKAIČIUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO

PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖMS

 

 UAB „Zarasų vandenys“  informuoja,  kad  Valstybinės  energetikos  reguliavimo tarybos  2022 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3E-59 „Dėl UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, o Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-25 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios taikomos nuo 2022 m. gegužės 1 d.

Abonentai (įmonės) už Bendrovės suteiktas paslaugas perskaičiuotomis kainomis atsiskaitys nuo 2022 m. birželio mėn. (Už 2022 m. gegužės mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

ABONENTAMS (ĮMONĖMS):

 1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams

 

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

 be PVM

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,85

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,18

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,67

 

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Mato vnt.

Perskaičiuota kaina

 be PVM

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,71

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,04

                         nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,67

 

3. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

Mato vnt.

Perskaičiuotas mokestis

be PVM

 

Vidutinis geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis apskaitos prietaisui per mėnesį

Eur/apsk. prietaisui

per mėnesį

2,30

 

 Kilus  neaiškumams,  prašome  skambinti  UAB  „Zarasų vandenys“  abonentiniam  skyriui   tel. 8-385-51895, 8 620 62794.

                                                                             UAB „Zarasų vandenys“ administracija