KORUPCIJOS PREVENCIJA

UAB "Zarasų vandenys" korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2019-2021 metų programa;

UAB "Zarasų vandenys" korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2019-2021 metų programos įgyvendinimo priemonių planas;

UAB "Zarasų vandenys" darbuotojų etikos kodeksas;

UAB "Zarasų vandenys" atsparumo korupcijai politikos aprašas;

UAB "Zarasų vandenys" korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas;

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ataskaitos:

2021 m. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ataskaita

 

Apie galimai pastebėtas korupcijos apraiškas galite pranešti tel. (8 385) 54160 arba el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.