Informacija

Vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 30 d. Zarasų rajono savivaldybės turto patikėjimo sutartimi dėl  Antazavės  ir Rokėnų kaimo vandenviečių turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Zarasų vandenys“, informuojame, kad pradėtos Antazavės ir Rokėnų kaimo vandenviečių turto, skirto geriamojo vandens tiekimui, priėmimo – perdavimo procedūros.

Šiuo karantino laikotarpiu Antazavės ir Rokėnų kaimo gyventojams, turintiems geriamąjį vandenį, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – normą. Vartotojai, kurie turi vandens apskaitos prietaisus, atsiskaitys pagal jų duomenis tol, kol bus įrengti nauji vandens apskaitos prietaisai.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuotas Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d.  nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

Karantinui pasibaigus ar sušvelnėjus karantino reikalavimams bus sudaromos geriamojo vandens tiekimo sutartys ir įrengiami vandens apskaitos prietaisai.

Telefonas pasiteiravimui:

Abonentinis skyrius: 8-385-51895, mob. (8 620) 62 794

UAB „Zarasų vandenys“ administracija

INFORMACIJA

Įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje" (Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Magučių kaime) yra užbaigti nuotekų tinklų tiesimo darbai Magučių k., Zarasų sen. 86 gyv. namams yra sudarytos sąlygos jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų. Magučių k. gyventojai, kurie nepateikė prašymų dėl nuotekų  tinklų prisijungimo techninių sąlygų gavimo, tai gali padaryti, kreipiantis į  bendrovės administraciją, adresu Malūno 3 A, Zarasai, tel. 8 (385) 51672. Gyvenamųjų namų savininkai turi pateikti žemės sklypo arba namų valdos, pastatų nuosavybės dokumentus ir turėti asmens dokumentą. Visa informacija dėl nuotekų tinklų prisijungimo bus suteikta bendrovės administracijoje. UAB „Zarasų vandenys“ skatina ir kviečia gyventojus prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

INFORMACIJA

Vadovaudamiesi 2020 m. gegužės 29 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-117 „Dėl sutikimo uždarajai akcinei bendrovei „Vasaknos“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Zarasų vandenys“, informuojame, kad pradėtos UAB „Vasaknos“ priklausančio nekilnojamojo turto, skirto geriamojo vandens tiekimui, priėmimo – perdavimo procedūros.

Įregistravus UAB „Zarasų vandenys“ nuosavybėn priimtą turtą nekilnojamojo turto registre, pradėsime dokumentų rengimą dėl licencijos koregavimo.

Šiuo laikotarpiu Vasaknų kaimo gyventojams bus taikomos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba 2019 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. O3E-688 „Dėl UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos ir  2019 m. gruodžio 19 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-199 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

Zarasuose vyko edukacinis projektas „Ar tau įdomus geriamasis vanduo?“

2018 m. balandžio 19 d. UAB „Zarasų vandenys“ iniciatyva, Zarasų mieste, vykdant edukacinį projektą „Ar tau įdomus geriamasis vanduo?“ lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja dr. Ramunė Albrektienė. Tai švietėjiškas projektas, kuriuo siekiama jaunajai kartai patrauklia ir suprantama forma skleisti žinias apie geriamąjį vandenį, jo naudą ir įtaką sveikatai.

Page 2 of 2

PARTNERIAI

 

zarasu logo 

 

logo lvpa