Informacija

Vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 30 d. Zarasų rajono savivaldybės turto patikėjimo sutartimi dėl  Antazavės  ir Rokėnų kaimo vandenviečių turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Zarasų vandenys“, informuojame, kad pradėtos Antazavės ir Rokėnų kaimo vandenviečių turto, skirto geriamojo vandens tiekimui, priėmimo – perdavimo procedūros.

Šiuo karantino laikotarpiu Antazavės ir Rokėnų kaimo gyventojams, turintiems geriamąjį vandenį, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – normą. Vartotojai, kurie turi vandens apskaitos prietaisus, atsiskaitys pagal jų duomenis tol, kol bus įrengti nauji vandens apskaitos prietaisai.

Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuotas Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d.  nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis.

Karantinui pasibaigus ar sušvelnėjus karantino reikalavimams bus sudaromos geriamojo vandens tiekimo sutartys ir įrengiami vandens apskaitos prietaisai.

Telefonas pasiteiravimui:

Abonentinis skyrius: 8-385-51895, mob. (8 620) 62 794

UAB „Zarasų vandenys“ administracija

PARTNERIAI

 

zarasu logo 

 

logo lvpa