Žinia Zarasų miesto gyventojams

 18 bustu

Sėkmingai įgyvendintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamas projektas „Zarasų miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros“ Nr. LAAIF-S-11. Projektui finansuoti skirtos subsidijos dydis 30 342,19 Eur. Viso Projekto lėšų poreikis – 60 346,00 Eur.

Dalyje Zarasų m. gyventojai nuotekas kaupė septinėse talpose arba naudojosi lauko tualetais. Talpos senos, galėjo tapti nesandarios ir neužtikrinti nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų, taip tapti aplinkos taršos objektu.

Projekto įgyvendinimo metu daliai Zarasų m. gyventojų buvo nutiesti nauji nuotekų tvarkymo tinklai, kuriais nuotekos surenkamos centralizuotais tinklais ir valomos Zarasų m. nuotekų valymo įrenginiuose.

Žinia Zarasų miesto ir rajono gyventojams

Baigiamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“

UAB „Zarasų vandenys“ baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0009 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Džiugi žinia Zarasų miesto ir rajono gyventojams: baigiamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas

 

 

UAB „Zarasų vandenys“ sėkmingai baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0002 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Vandentvarkos gerovės tikslų vedina UAB „Zarasų vandenys“ 2017 m. gavusi finansavimą iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, projekto įgyvendinimui pasirašė 4 rangos darbų sutartis ir jas įgyvendino.

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)

Siekdami modernizuoti ir padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Zarasų rajono savivaldybėje, prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo bei aplinkos išsaugojimo, UAB „Zarasų vandenys“ 2019 m. kovo 1 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“ 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansavimui gauti. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma – 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Page 1 of 2