Žinia Zarasų miesto ir rajono gyventojams

Baigiamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“

UAB „Zarasų vandenys“ baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0009 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Džiugi žinia Zarasų miesto ir rajono gyventojams: baigiamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas

 

 

UAB „Zarasų vandenys“ sėkmingai baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0002 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Vandentvarkos gerovės tikslų vedina UAB „Zarasų vandenys“ 2017 m. gavusi finansavimą iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, projekto įgyvendinimui pasirašė 4 rangos darbų sutartis ir jas įgyvendino.

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)

Siekdami modernizuoti ir padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Zarasų rajono savivaldybėje, prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo bei aplinkos išsaugojimo, UAB „Zarasų vandenys“ 2019 m. kovo 1 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“ 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansavimui gauti. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma – 2021 m. rugpjūčio 31 d.

PRADEDAMI VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS IR REKONSTRAVIMO DARBAI ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2017 m. kovo 13 d. UAB „Zarasų vandenys“, atstovaujama direktoriaus Vido Selicko,  ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Ignoto Šalavėjaus, veikiančio pagal Įgyvendinančiosios institucijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“, papildytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-728 „Dėl Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“ papildymo“, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį  dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0002 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.

Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001.

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę

Projekto pavadinimas: Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001.

Įgyvendinančioji institucija: Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (už visą projektų grupę).

Europos Bendrijų komisijos sprendimo data ir Nr.: Briuselis, 08-XII-2005, K(2005) 5296

Komisijos sprendimas: „Dėl paramos iš sanglaudos fondo skyrimo Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektui Lietuvos Respublikoje CCI 2005/LT/16/C/PE/001“.

Projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/001 grupė apima investicijas į vandens tiekimo, vandens gerinimo, nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių plėtrą bei renovaciją aštuoniose savivaldybėse, esančioms Neries upės baseino teritorijoje. Investicijos turi tiesioginį poveikį apie 230.037 gyventojų Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių savivaldybėse.

 

Page 1 of 2