PRADEDAMI VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS IR REKONSTRAVIMO DARBAI ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2017 m. kovo 13 d. UAB „Zarasų vandenys“, atstovaujama direktoriaus Vido Selicko,  ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Ignoto Šalavėjaus, veikiančio pagal Įgyvendinančiosios institucijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“, papildytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-728 „Dėl Aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. D1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo“ papildymo“, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį  dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0002 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas”.

Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001.

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę

Projekto pavadinimas: Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001.

Įgyvendinančioji institucija: Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (už visą projektų grupę).

Europos Bendrijų komisijos sprendimo data ir Nr.: Briuselis, 08-XII-2005, K(2005) 5296

Komisijos sprendimas: „Dėl paramos iš sanglaudos fondo skyrimo Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektui Lietuvos Respublikoje CCI 2005/LT/16/C/PE/001“.

Projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/001 grupė apima investicijas į vandens tiekimo, vandens gerinimo, nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių plėtrą bei renovaciją aštuoniose savivaldybėse, esančioms Neries upės baseino teritorijoje. Investicijos turi tiesioginį poveikį apie 230.037 gyventojų Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų ir Švenčionių savivaldybėse.

 

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Zarasų rajone", Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-037.

Projekto pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Zarasų rajone", Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-037.

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Zarasų rajone" finansuotinas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinkos ir darnus vystymas" priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".

Įgyvendinančioji institucija: Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

Projekto lėšos: Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma - 8.811.532,01 Lt

Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki 8.364.139,53 Lt:

  1. ES fondų lėšų - iki 7.483.703,79 Lt;
  2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų - 880.435,74 Lt;

Zarasų rajono savivaldybės administracija įsipareigoja skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei 440 217,88 Lt, UAB „Zarasų vandenys" - ne mažiau nei 7174,60 Lt.

 

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose“ (III etapas), Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-105.

 

Projekto pavadinimas: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose“ (III etapas), Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-105.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

Projekto lėšos: Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 430 074,43 Lt. Ši suma susideda iš:

1. ES fondo lėšų – 2 065 563,27 Lt;

2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 243 007,44 Lt.

3. Projekto vykdytojas „Zarasų vandenys“ ir partneris Zarasų rajono savivaldybės administracija įsipareigojo skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei   121 503,72 Lt.

Projekto įgyvendinimo terminai: Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2010 m. kovo mėn. 9 d. Projekto veiklų  įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. vasario mėn. 28 d.

 

Page 2 of 2