Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 677.199,48 EUR. ES Sanglaudos fondo lėšos sudaro apie 375.000,00 eurų, projekto vykdytojas – UAB „Zarasų vandenys“ ir Zarasų rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 302.199,48 eurų.

Projekto metu numatomos vykdyti šios veiklos:

  • Naujų vandentiekio tinklų E. Pliaterytės, Statybininkų ir Kauno gatvėse ir nuotekų tinklų   E. Pliaterytės, Igno Pašilio gatvėse, Zarasų mieste tiesimas.
  • Naujų nuotekų tinklų Vienažindžio g., Dusetose tiesimas;
  • Zarasų rajone Suvieko k., nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Suvieko kaime jau pradėti vykdyti statybos darbai.  Zarasų mieste ir Dusetų mieste pradėti vykdyti projektavimo darbai, o statybos darbus planuojama pradėti 2020 metais.

Įgyvendinus projektus bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.