PRADEDAMI VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS IR REKONSTRAVIMO DARBAI ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Šiuo metu Magučių, Dimitriškių kaimuose ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Magučių k. vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 89 vartotojai, o nuotekų tinklų apskritai nėra. Dimitriškių kaime centralizuotas nuotekų surinkimas yra tik pietrytinėje Dimitriškių dalyje.  Likusieji Dimitriškių ir visi Magučių gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo-išgriebimo talpomis arba tvarko kitais būdais.

Salako miestelyje nuotekų valymo įrenginiai yra seni, šiuo metu nepakankamai gerai veikiantys. Esamoje nuotekų valykloje yra likę nusodintuvai ir esami filtracijos laukai, iš kurių vienas yra apaugęs medžiais ir kitais krūmais. Nuotekų valymo įrenginiai yra morališkai ir techniškai pasenę, todėl neišvalo nuotekų iki teisės aktais reikalaujamų normų ir dydžių.

Zarasuose gyvenantys gyventojai turi centralizuotai tiekiamą vandenį, bet ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Prie centralizuoto vandentiekio Zarasuose yra prisijungę apie 92 proc. gyventojų, o prie centralizuotų nuotekų tinklo apie 86 proc. gyventojų. Likusieji gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarko kitais būdais.

Įgyvendinus projektą,  ir nutiesus 1,964 km vandentiekio tinklų bei 10,263 km nuotekų tinklų, bus sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 56 vartotojams, o prie nuotekų tinklų - 199 vartotojams. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai aptarnaus 23 būstus.

Įgyvendinamo projekto tikslas – suteikti galimybes Zarasų miesto bei rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Zarasų rajono savivaldybėje.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1.702.690,26 EUR. ES struktūrinių fondų lėšos sudaro apie 1.145.520,48 eurų, projekto vykdytojas – UAB „Zarasų vandenys“ ir Zarasų rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 505.000,00 eurų.

Projektui įgyvendinti pasirašytos sutartys:

  • Asenizacinės priekabos pirkimo sutartis. Tiekėjas – UAB „Hidora“;
  • Rangos sutartis „Salako miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai“. Rangovas – UAB „Norus“;
  • Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra K. Donelaičio g. ir skg. Zarasų mieste; Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aušros g. dalyje, Zarasų mieste“. Rangovas – UAB „Šiaulių plentas“;
  • Rangos sutartis „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Magučių kaime“. Rangovas – UAB „Irdaiva“;
  • Rangos sutartis „Nuotekų tinklų plėtra Zarasų aglomeracijos Dimitriškių kaime“. Rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Norus“ ir UAB „Eigesa“;
  • Projekto „Nuotekų tinklų plėtra Zarasų aglomeracijos Dimitriškių kaime“ projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo sutartis. Vykdytojas – UAB „Nacionalinių projektų rengimas“;
  • FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų sutartis. Tiekėjas – UAB „Pro Bonus“;
  • Projekto administravimo ir viešinimo paslaugų tiekėjas - UAB „Teisa“.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2015 m. rugpjūčio 8 diena. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019 m. kovo 31 diena.

Darbų pradžia Salako miestelyje ir Magučių kaime paskelbta 2017 m. balandžio 10 diena, Zarasų mieste K. Donelaičio ir Aušros g. dalyse planuojamų rangos darbų pradžios data paskelbta 2017 m. balandžio 27 diena, Dimitriškių kaime nuotekų tinklų rangos darbų pradžia paskelbta 2017 m. gegužės 23 diena.  Darbus planuojama atlikti per 2 metus.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Zarasų rajono gyventojams. Bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės požeminių vandenų tarša.