Neries baseino investicinės programos 1 etapo (Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių savivaldybėse) projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/001.

 

Projekto tikslai:

1. Papildomai prie centralizuotų vandentiekio tinklų prijungti 2.915 žmones ir tokiu būdu iki 2010 metų pagerinti vidutinį gyventojų prisijungimo procentą nuo 84 proc. iki 91 proc.;
2. Papildomai prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti 4.587 žmones ir tokiu būdu iki 2010 metų pagerinti vidutinį gyventojų prisijungimo procentą nuo 75 proc. iki 85 proc.;
3. Vandens suvartojimą iki 2020 metų padidinti nuo dabar esančių 83 iki maždaug 120 litrų žmogui per dieną;
4. Išleistų nuotekų kiekį iki 2020 metų padidinti nuo dabar esančių vidutiniškai 72 iki maždaug 110 litrų žmogui per dieną;
5. Iki 2020 metų sumažinti nuotekų infiltracijos lygį nuo 36 proc. iki 17 proc.;
6. Iki 2020 metų sumažinti vandens nuostolio lygį nuo 27 proc. iki 10 proc.;
7. Pastatyti antrą vandens gerinimo įrenginį Širvintose ir pagerinti esamus Visagino, Molėtų, Ukmergės ir Širvintų vandens gerinimo įrenginius, kad būtų užtikrintas geležies šalinimas, kai geležies koncentracijos vandenyje viršija nacionalinius ir ES rekomenduojamus maksimalius lygius;

Projekto rezultatai:

Projekto „Neries baseino investicinės programos I etapas“ įgyvendinimo metu buvo sudaryta:

1. 19 rangos sutarčių;
2. 4 paslaugų sutartys;
3. Pastatyti vieni nuotekų valymo įrenginiai;
4. Pastatyti vieni vandens gerinimo įrenginiai;
5. Renovuoti šeši nuotekų valymo įrenginiai;
6. Renovuoti keturi vandens gerinimo įrenginiai;
7. Nutiesta 91,443 km naujų nuotekų tinklų;
8. Nutiesta 57,385 km naujų vandentiekio tinklų;
9. Rekonstruota 9,245 km nuotekų tinklų;
10. Rekonstruota 3,772 km vandentiekio tinklų;
11. Įrengtos 34 nuotekų siurblinės;
12. Renovuota 15 nuotekų siurblinių;
13. Pastatytos dvi naujos vandens saugyklos;
14. Renovuotos septynios vandens saugyklos;
15. Pastatyta viena vandentiekio siurblinė.

 

Projekto įgyvendinimo terminai:

Projekto pradžia: 2005 m. spalio 12 d.
Projekto pabaiga: pratęsta iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Projekto lėšos: Šiam „Neries baseino investicinės programos I etapas“ projektui iš viso skirta 129 742 412,80 Lt (be PVM) (44.340.000 EUR): Europos Sąjungos Sanglaudos fondas teikė 80%, likusi sumos dalis – 20% – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Lentelėje pateikiamas preliminarus bendrųjų tinkamų išlaidų pasiskirstymas savivaldybėse:

Projektas

Iš viso (EUR)*:

Zarasų projektas

2.803.000,00

Visagino projektas

6.124.000,00

Utenos projektas

12.041.000,00

Ignalinos projektas

1.142.000,00

Molėtų projektas

1.661.000,00

Ukmergės projektas

5.501.000,00

Širvintos projektas

5.190.000,00

Švenčionių projektas

3.114.000,00

 

* Į kiekvieną išlaidų komponentą įtraukiamos visuomenės informavimo priemonės.

Projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

Zarasų projektas

Pagal Neries baseino investicinės programos 1 etapo projektą, Zarasų mieste nutiesta 4,524 km naujų vandentiekio tinklų (Birutės, J. Gruodžio, Malūno, Žemaitės bei Turmanto gatvėse).

Nutiesta 7,896 km naujų nuotekų tinklų (Birutės, J. Gruodžio, Kauno, Malūno, Palaukės, Žemaitės, Savanorių gatvėse), rekonstruota - Dariaus ir Girėno bei J. Gruodžio gatvėse. Bendras susidariusių nuotekų kiekis padidėjo 12 proc., o iš pramonės įmonių gaunamas nuotekų kiekis padidėjo 62 proc. Prieš projektą nuotakynu naudojosi 73 proc. gyventojų, o įgyvendinus projektą apskaičiuotas rodiklis yra 93 proc. Nuotakynu besinaudojančių gyventojų skaičius padidėjo 9,7 proc.

Rekonstruotos 3 nuotekų siurblinės (Malūno g., Dimitriškių k., Kauno g.), pastatytos 2 naujos nuotekų siurblinės (Kauno g. ir Sarakiškių k.).

Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota Zarasų nuotekų valykla (įdiegta fosforo junginių šalinimo technologija, pastatyta dumblo sausinimo įranga, grubaus valymo bloke pakeista smėliagaudė). Projekto metu rekonstruotos nuotekų valyklos Zarasuose projektinis pajėgumas – 6900 GE, įrenginių našumas liko toks pat, kaip ir prieš projektą. Atlikta rekonstrukcija pagerino fosforo išvalymo laipsnį ir sumažino išleidžiamų į Laukesos upelį teršalų kiekį. Nuotekų išvalymas atitinka LR norminiuose dokumentuose ir ES rekomendacijose nustatytus reikalavimus išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumui.