„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose“ (III etapas), Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-105.

 

Projekto esmė, tikslai: Projektu siekiama padidinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Zarasų gyventojams.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008 – 2015 metų plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų Lietuvos gyventojų, o surenkamų nuotekų išvalymo iki nustatytų normų siektina reikšmė – 100 proc.

Vandentvarkos projektai jau ne vienerius metus įgyvendinami tiek Zarasų rajone, tiek kitose savivaldybėse. Jie itin reikšmingi gyvenimo bei aplinkos kokybės gerinimui. Nenuostabu, jog ir Nacionalinė bendroji strategija pabrėžia vandens apsaugos reglamentų ir susijusių direktyvų įgyvendinimo bei tęstinumo svarbą.

Įgyvendinamo projekto tikslas: Šiuo projektu siekiama išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Zarasų mieste, sumažinti grunto, gruntinio vandens ir paviršinio vandens taršą, pagerinti tiekiamo vandens kokybę, kad ji atitiktų Lietuvos higienos normas.

Projekto įgyvendinimo metu Zarasuose numatyta nutiesti  3,1 km naujų vandentiekio ir 3,8 km naujų nuotekų tinklų. Prie nuotekų tinklų turės galimybę prisijungti 304, prie vandentiekio tinklų – 134 gyventojai.

Projekto įgyvendinimo metu vienais svarbiausių tikslų išlieka ir ekonominių bei socialinių skirtumų tarp ES piliečių mažinimas, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtra, siekiant didesnio prisijungusių gyventojų skaičiaus, taip pat vandens, ypač gruntinio, taršos mažinimas, centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir kokybės užtikrinimas Zarasų miesto gyventojams.

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA

 

Rangos sutartis

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose“

 

Įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose“ (III etapas) 2012 m. sausio 27 d. pasirašyta rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose“.

Rangos sutartis pasirašyta tarp UAB „Zarasų vandenys“ ir rangovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Sutarties vertė – 2 274 235,43 Lt (be PVM).

Iš viso sutarties įgyvendinimo metu bus nutiesta  3,1 km naujų vandentiekio ir 3,8 km naujų nuotekų tinklų.

Sutarties eiga: Vandentiekio ir nuotekų tinklai jau pakloti Žaliojoje, Pakalnės ir Smėlynės gatvėse, šiuo metu tiesiami – Šiaulių ir Vilniaus  gatvėse. Jau nutiesta 4,2 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Viso net apie 80 proc. tinklų bus tiesiami kiek brangesniu uždaruoju būdu, prastumiant plastikinį tinklą ir neardant esamo dirvožemio ir dangų, atsižvelgiant į tai, kad tinklai klojami gatvėse, kuriose didžioji dalis namų jau pastatyti, siekiant išvengti minimalaus dangų suardymo, dulkėtumo, triukšmo bei vibracijos.

Tačiau atskirose gatvių dalyse tinklai bus klojami atviru būdu. Gyventojai turėtų iš anksto nusiteikti permainoms – pradėjus statybas laikinų  nepatogumų išvengti nepavyks. Dalyje gatvių pravažiavimas taps sudėtingesnis, bus ardoma kelio danga, šaligatviai, žaliosios zonos. Be šių darbų nutiesti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus būtų tiesiog neįmanoma. Vis dėlto, rangovas stengsis tokių nepatogumų sukelti kuo mažiau, o baigus darbus bus atstatoma ir kelio danga, šaligatviai, žaliosios zonos, tad nerimauti dėl to gyventojams nereikėtų.

 

Sutarties trukmė – 16 mėn.

Darbų pradžia buvo paskelbta 2012 kovo 7 d.