Žinia Zarasų miesto ir rajono gyventojams

 

UAB „Zarasų vandenys“ 2019 m. gavusi finansavimą iš Sanglaudos fondo, projekto įgyvendinimui pasirašė 3 rangos darbų sutartis ir jas įgyvendino.

2021-06-03 baigti nuotekų tinklų Dusetose statybos darbai. Įrengta 2061 m naujų nuotekų tinklų. Sudarytos sąlygos Dusetų kaimo gyventojams prisijungti prie buitinių nuotekų tinklų.

2021-01-05 baigti nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimo  darbai E. Pliaterytės, Statybininkų, Kauno ir Igno Pašilio gatvėse, Zarasų mieste. Įrengta 1895 m naujų vandentiekio ir 1131 m naujų buitinių nuotekų tinklų.

Suvieko kaime nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai baigti – 2020-09-15. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama išspręsti buvusias problemas:

  • Zarasų mieste dar ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas ir turėti geriamąjį vandenį. Tad gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpomis arba tvarko kitais būdais.
  • Esami nuotekų valymo įrenginiai yra morališkai ir techniškai pasenę, todėl sunkiai išvalo nuotekas iki teisės aktais reikalaujamų normų. Projekto vykdymo metu bus rekonstruojami Suvieko kaimo nuotekų valymo įrenginiai.
  • Dusetose vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir valymo sistemą prižiūri bei tvarko UAB „Zarasų vandenys“. Ne visi gyventojai turi centralizuotai tiekiamą vandenį ir ne visi gyventojai turi galimybę centralizuotai tvarkyti nuotekas. Likusieji gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis – nuotekų kaupimo – išgriebimo talpos arba tvarko kitais būdais.

Projekto metu įvykdytos šios veiklos:

  • Naujų vandentiekio tinklų E. Pliaterytės, Statybininkų ir Kauno gatvėse ir nuotekų tinklų   E. Pliaterytės, Igno Pašilio gatvėse, Zarasų mieste tiesimas.
  • Naujų nuotekų tinklų Vienažindžio g., Dusetose tiesimas;
  • Zarasų rajone Suvieko k., nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Projekto įgyvendinimo galutinis terminas  yra 2021 m. rugpjūčio 31 d., tačiau jau dabar baigus statybos darbus, Zarasų miesto ir rajono  gyventojai gali  džiaugtis ne tik pagerėjusia buitimi, kokybišku vandeniu bei reikalavimus atitinkančiu nuotekų tvarkymu, bet ir jaustis prisidėję prie aplinkos apsaugos, jos būklės pagerinimo. Atsižvelgiant į tai, kviečiame gyventojus būti aktyviems jungiantis prie centralizuotos sistemos, nes tam sudarytos labai palankios sąlygos.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Minimi projektai yra svarbūs ne tik vietiniams gyventojams, bet visai valstybei, nes užtikrinant kokybiško ir sveiko gyvenimo sąlygas, galima inicijuoti tolesnį regionų ekonominio ir socialinio potencialo vystymą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 630.868,11 EUR. ES Sanglaudos fondo lėšos sudaro apie 375.000,00 EUR, Zarasų rajono savivaldybė prisidėjo 73410,43 EUR, projekto vykdytojas – UAB „Zarasų vandenys“ nuosavų lėšų investavo 182457,68 EUR.