Žinia Zarasų miesto gyventojams

Esama infrastruktūra ar jos trūkumas gerokai ribojo vartotojų galimybes. Todėl buvo būtinos papildomos investicijos į svarbiausias problemines sritis, siekiant paslaugų kokybės gerinimo bei norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi. Įgyvendinus projektą, daliai Zarasų m. gyventojų  užtikrintos nepertraukiamos kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos.

Projekto įgyvendinimo metu buvo nutiesta apie 629 m nuotekų tinklų (J. Gruodžio g., Birutės g., K. Donelaičio g., Vytauto g., E. Pliaterytės g., Savanorių g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Šiaulių g., Kauno g., Šaltupės g.) ir prijungta 13 būstų bei įrengta nuotekų kėlykla. Kiti 5 būstai prisijungs 2022 metais.

Sėkmingai įgyvendinus projektą:

  • UAB „Zarasų vandenys“ prisidėjo prie 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, užtikrino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymą.
  • Gyventojų ūkinėje veikloje susidarančios buitinės nuotekos surenkamos (nepateks į gamtinę aplinką) ir bus išvalomos iki nustatytų reikalavimų, taip sumažinant dirvožemio ir gruntinio vandens taršą.
  • Zarasų m. gyventojams užtikrinamos nepertraukiamos kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos, sumažėjo nemalonūs kvapai, nereikia rūpintis nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimu.

Projekto investicijos prisidėjo prie Zarasų miesto socialinės - ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo.

Pastatyti centralizuoti nuotekų tinklai, priklauso UAB „Zarasų vandenys“. Bendrovė vykdys šių tinklų eksploataciją ir priežiūrą.