INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

 Vidutinis pagrindinis

mėnesinis darbo

užmokestis neatskaičius

mokesčius 2020 m., Eur

Vidutinis pagrindinis

mėnesinis darbo

užmokestis neatskaičius

mokesčius 2020 m. IV ketv., Eur

Administracijos vadovai

3

1853

1853

Padalinių vadovai

2

 790

790

Administracijos darbuotojai

3

 817

817

Energetikos skyrius

3

 868

868

Abonentinis skyrius

4

 665

665

Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbininkai

14

 682

682

Nuotekų valymo įrenginių operatoriai

4

 737

737

Valytoja

0,5

 304

304