INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

 Vidutinis pagrindinis

mėnesinis darbo

užmokestis neatskaičius

mokesčius 2022 m., Eur

Vidutinis pagrindinis

mėnesinis darbo

užmokestis neatskaičius

mokesčius 2022 m. IV ketv., Eur

Administracijos vadovai

3

1906

1906

Padalinių vadovai

1

 980

1100

Administracijos darbuotojai

3

 1004

1067

Energetikos skyrius

3

 973

996

Abonentinis skyrius

4

 863

863

Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbininkai

13

 752

752

Nuotekų valymo įrenginių operatoriai

4

 800

800

Valytoja

0,5

 365

365