VANDENS NAUDOJIMAS

UAB „Zarasų vandenys“ geriamąjį vandenį Zarasų miesto ir rajono gyventojams tiekia iš 29 vandenviečių. Išgaunamo vandens tendencijos per paskutinius 10 metų pateiktos diagramoje.

Graf2