VEIKLOS ATASKAITA

Bendrovės 2022 m. ataskaitos

Nepriklausomo audito išvada

Metinis pranešimas ir finansinė atskaitomybė

Reguliuojamos veiklos ataskaita

Bendrovės 2021 m. finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Audito išvada

Finansinės ataskaitos

Metinis pranešimas

Reguliuojamos veiklos 2021 m. ataskaitos

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Reguliuojamos veiklos ataskaita

Reguliuojamos veiklos patikros ataskaita

Bendrovės 2020 m. finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Audito išvada

Finansinės ataskaitos

Metinis pranešimas

Reguliuojamos veiklos 2020 m. ataskaitos

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Reguliuojamos veiklos ataskaita - 1 dalis

Reguliuojamos veiklos ataskaita - 2 dalis

Reguliuojamos veiklos patikros ataskaita

Bendrovės 2019 m. finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Audito išvada

Finansinės ataskaitos

Metinis pranešimas

Reguliuojamos veiklos 2019 m. ataskaitos

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Reguliuojamos veiklos ataskaita

Reguliuojamos veiklos patikros ataskaita

Bendrovės 2018 m. finansinės ataskaitos

Audito išvada ir ataskaita

Finansinės ataskaitos

Metinis pranešimas

Reguliuojamos veiklos 2018 m. ataskaitos

Reguliuojamos veiklos aprašas

Reguliuojamos veiklos ataskaita

Reguliuojamos veiklos audito išvada

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKA 2017 m

Ataskaitinio laikotarpio balansas

Ataskaitinio laikotarpio energetinio ūkio duomenų ataskaita

Ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita

Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenų ataskaita

Ataskaitinio laikotarpio technologiniai rodikliai

Ataskaitinio laikotarpio turto duomenų ataskaita

Ataskaitinio laikotarpio verslo vienetų ir paslaugų sąnaudų ataskaita

Bendrųjų (administracinių) sąnaudų paskirstymo ataskaita

Ilgalaikio turto balansinės veiklos paskirstymo ataskaita

Ilgalaikio turto įsigijimo vertės paskirstymo ataskait

Netiesioginių sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ataskaita

Paslaugų realizacija

Sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Bendrovės 2017 m. finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Audito ataskaita

Audito išvada

Finansinės ataskaitos

Metinis pranešimas

Reguliuojamos veiklos audito išvada

Bendrovės 2016 m. finansinės ataskaitos

2016 m. Audito išvada

2016 m. Metinis pranešimas

Bendrovės 2015 m. finansinės ataskaitos

2015 m. Audito išvada

2015 m. Metinis pranešimas

Bendrovės 2014 m. finansinės ataskaitos

2014 m. Metinis pranešimas

2013 m. Metinis pranešimas